הערכה ומדידה

אנחנו ב-TEN מכירים בחשיבות הערכת ההשפעה שלנו על הקהילות שבהן אנו מפעילים את תוכניות החינוך והבריאות שלנו. אנו מחויבים ליעדים שלנו, שואפים לשיפור מתמיד ומקפידים על חוויית התנדבות אתית. 

בתור יוזמה של הסוכנות היהודית, TEN פועל כארגון לומד המקיים תהליכי הערכה פנימיים וחיצוניים כאחד. בחינות אלו מאפשרות לנו לנטר ולעקוב אחר הפעילות, להעריך את האיכות שלה ואת עומק השפעתה, להסיק מסקנות חשובות ולצבור ידע ארגוני.על מנת לסייע בהערכת תהליכי העבודה והשפעתם על קהלי היעד, אנו משתפים פעולה עם מכון דיגמה להערכה יישומית. 
בימים אלה אנו מתמקדים במיסוד תהליכי הערכה פנימיים.  
TEN מבצע מדידה רציפה המכוונת בייחוד לקהלי היעד העיקריים הבאים: 

מורים בקהילות שבהן מתבצעים הפרויקטים שלנו
1
אנשי מקצוע מקומיים בתחום הבריאות, ארגונים שותפים וסוכני שינוי בתוך אותן קהילות
2
המתנדבים שלנו המגיעים מרקעים שונים, לרבות ישראלים ומתנדבים מהתפוצות
3

הערכים ועקרונות הפעולה של TEN

ההערכה הפנים-ארגונית שלנו מתבצעת בגישה התואמת לערכים ולעקרונות של TEN. היא כוללת את הפרמטרים הבאים: 

  1. הערכה מבוססת-מטרות: אנו מגדירים מטרות ברורות ומדדים להצלחה במונחי תוצרים ותוצאות. 
  2. רב-ממדיות: ממדי ההערכה שלנו לוקחים בחשבון קהלי יעד שונים, תוך שילוב והצלבה של מקורות מידע, כלי מדידה ומערכות לאורך זמן. 
  3. פעולות הערכה מקיפות: אנו בודקים את הקשר בין תשומות, תהליכים, תוצרים ותוצאות במטרה לגבש הבנה כוללת. 
  4. קידום תהליך ההערכה: אנחנו משלבים תהליכי הערכה בעבודתנו השוטפת, כולל תכנון, ביצוע וניתוח תוצאות. גישה זו מעודדת שיח שוטף המאפשר שיפור מתמשך המבוסס על הממצאים מתהליכי ההערכה.

אימוץ עקרונות אלו מאפשר לנו להבטיח ששיטות ההערכה תואמות את פעילות הארגון ודוחפות אותנו לשיפור האפקטיביות ולהגברת ההשפעה של התוכניות שלנו. 

הצטרפו אלינו למסע בלתי נשכח 

Hey there!

Got questions? We're here to help!
Connect with a TEN representative by selecting the relevant program for you: