Search
TEN VOLUNTEER

מטרות

מזה למעלה מעשור, TEN מקדם חוסן קהילתי במקומות שונים בעולם. מתנדבים מרקע מגוון, כולל מתוך קהילות יהודיות בישראל ובתפוצות, פועלים יחד עם שותפים מקומיים מתוך ערכים יהודיים ואוניברסליים, במסגרת של "תיקון עולם". 

המטרות שלנו

לקדם קידום יוזמה חברתית, תיקון עולם ושיפור איכות חייהן של אוכלוסיות נחשלות ברחבי העולם
1
לפתח פיתוח שותפויות ובריתות בנות-קיימא בקהילות המקומיות בתחומי החינוך והבריאות
2
לשפר טיפוח קשרים משמעותיים בין מתנדבים מרקעים מגוונים, לרבות צעירים מישראל ומהתפוצות, במטרה לחזק בקרבם הבנה תרבותית ואחריות חברתית עולמית
3
לתרום תרומה להתפתחות האישית של המתנדבים ולעיצוב תפיסת עולמם
4
להקים יצירת רשת של מתנדבים פעילים בעלי תחושת מחויבות כל אחד לקהילתו
5
לשפר שיפור תדמיתה ומעמדה של מדינת ישראל בעולם
6

העקרונות המנחים שלנו

  1. זהות ארגונית בהירה וישימה בכל התוכניות של TEN. 
  2. בניית רשת עולמית של מרכזי TEN. 
  3. טיפוח היכרות עם הקהילה המקומית לשיפור הצמיחה והפיתוח. 
  4. יצירת מרכז פיזי בטוח ונגיש לביצוע תוכניות הבריאות והפעילויות החינוכיות של TEN. 
  5. יישום מודל מובנה שהקהילות המקומיות יוכלו לאמץ. 
  6. שילוב מתודולוגיות מתחומי החינוך הבלתי-פורמלי ותוכניות בריאות. 
  7. ייצוא הגישה החינוכית והבריאותית שלנו, הידע והכלים שלנו ויישומם בידי סוכני שינוי מקומיים. 
  8. קביעת תוכנית עבודה מקיפה להדרכת הצוות המסור שלנו במטה ובשטח. 
  9. מדידה והערכה שיטתית לקידום גמישות, למידה, שיפור ויכולת הסתגלות. 

הצטרפו אלינו למסע בלתי נשכח

Hey there!

Got questions? We're here to help!
Connect with a TEN representative by selecting the relevant program for you:

דילוג לתוכן